Idea konkursu

Celem konkursu "Pocztówka z Mogilna" jest rozwijanie kreatywności
oraz wrażliwości artystycznej młodzieży.

Zachęcamy do:

Organizując ten konkurs chcemy zachęcić młodych ludzi do pokazania, z jakimi konkretnymi miejscami kojarzy się im nasza miejscowość.

Informacje

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu i Gminy Mogilno.
Teramin dostarczania prac to 10.10.2019-15.11.2019 r.
Prace w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres mailowy: konkurs@w3m.pl.
Prace artystyczne w tradycyjnych (nieelektronicznych) formach prosimy dostarczyć do naszej pracowni:
ul. Rynek 3, 88-300 Mogilno lub sekretariacie szkoły

Prace wysłane na konkurs wykorzystane mogą zostać do wykonania pocztówek i kalendarza na 2020 rok.

Pliki do pobrania

Kontakt

Adres: Pracownia Reklamy w3m.pl | ul. Rynek 3, 88-300 Mogilno

Koordynator projektu: Magdalena Ciuba - e-mail: konkurs@w3m.pl

w3m.pl Starosta Powiatu Mogileńskiego Burmistrz Mogilna Mogileński Dom Kultury